פאנל - נלחמים במגפת הבירוקרטיה

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
שם המרצה: תפקיד:
שם המרצה: תפקיד:
שם המרצה: תפקיד:
שם המרצה: תפקיד: https://www.dt-law.co.il/crew.asp?ClientID=25
שם המרצה: תפקיד:
שם המרצה: תפקיד:
שם המרצה: תפקיד: