המימון החוץ בנקאי - משחקן שולי למרכיב שאי אפשר בלעדיו - יעקב סיסו, שותף מנהל קרן יסודות

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
שם המרצה: תפקיד: https://www.yesodot-group.co.il/