השינויים הצפויים בהיטלי השבחה בעקבות תקן 21 החדש - נחמה בוגין, בעלים נחמה בוגין בע״מ, שמאות וייעוץ מקרקעין

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
שם המרצה: תפקיד: http://nbogin.co.il/